Cocoon: Application Interface (API)

Als uitbreiding binnen  je Cocoon is er een API module beschikbaar. Ook wel Application Interface genoemd. Deze API geeft je de mogelijkheid om inhoud en content vanuit één locatie te beheren en te distribueren naar externe locaties. Handig wanneer je dezelfde bestanden binnen meerdere applicaties beschikbaar wilt maken. Dit draagt bij aan de merkconsistentie en uniform gebruik. Bovendien levert het veel tijdswinst. Je kunt door middel van de API bijvoorbeeld binnen je mediabibliotheek van je website CMS  direct toegang krijgen tot alle productfoto’s en campagnemateriaal wat opgeslagen staat binnen Cocoon.