Is Cocoon AVG-proof?

Cocoon is een veilige omgeving in de cloud. We hanteren een hiervoor opmaat gemaakte verwerker-overeenkomst om de belangrijke verantwoordelijkheid te borgen. We zijn totaal compliant aan GDPR-wetgeving. Zo is het mogelijk om een toestemmingsverklaring te linken aan een bestaande assets & kun je een assets een bepaalde geldigheidsdatum meegeven. Hiermee heb je optimale controle.