Privacy statement

In dit privacyreglement informeren wij je hoe Cocoon omgaat met de persoonsgegevens die zij via haar websites en haar diensten verkrijgt.

Persoonsgegevens en verbruikgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Een naam, een huisadres, maar ook vaak een e-mail adres en in sommige gevallen een IP-adres kunnen dus aangemerkt worden als persoonsgegevens.

Wanneer je op de website(s) van Cocoon persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook voor het uitvoeren van onze diensten zullen wij alleen klantgegevens vastleggen die voor de uitvoering van de betreffende dienst relevant zijn. Cocoon zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:

  1. Wanneer Cocoon op grond van wetgeving gegevens moet verstrekken, zoals bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard zal Cocoon in zo’n geval nauwgezet controleren of er is voldaan aan alle wettelijke eisen die aan zo’n onderzoek ten grondslag liggen.
  2. Wanneer wij voor een dienst samenwerken met een derde partij waarbij het noodzakelijk is om gegevens over te dragen. Cocoon zal dan afspraken maken met de externe partij over de bescherming van je gegevens. Cocoon zal op de naleving van die regels toezien. Voor de verschillende diensten die Cocoon aanbiedt worden (verbruiks)gegevens bijgehouden.
  3. Wet- en regelgeving verplicht Cocoon om wettelijk vastgestelde klantgegevens periodiek aan te leveren aan het CIOT-informatiesysteem. Meer informatie over deze verplichting lees je op de CIOT-sectie van de website van het Ministerie van Justitie.

Cookies

Voor sommige onderdelen van de site en/of diensten van Cocoon is het noodzakelijk om een zogenaamde cookie te gebruiken. Dit is een klein bestand dat de website op uw computer plaatst met bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeuren. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Cocoon haar klanten een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen over onderhoud. Klanten die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden.

Links

Op de websites van Cocoon zijn diverse verwijzingen (links) naar andere sites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partijen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacy statement kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, andere bedrijfsvoering en wijzigingen in het beleid van Cocoon. Wij zullen het actieve privacybeleid altijd op onze website publiceren.