Changelog Cocoon

Huidige versie is Cocoon 2.11 (release datum 26 april 2018)

Gepland Cocoon 2.12 (juli 2018)

Versie 2.11 (release 26-4-2018)

 

Binnen de Spring release zijn de volgende zaken verbeterd en uitgevoerd:

 

Core module

 • Er is een belangrijk performance winst behaald, voornamelijk op drukke momenten dat Cocoon intensief wordt gebruikt.
 • Core is schaalbaar gemaakt en geschikt voor verdere uitbreidingen op het gebied van opslag.
 • De performance waarborging voor de toekomst is verbeterd.
 • Alle modules zijn weer up-to-date

 

Upload module

 • Wanneer een Cocoon haar opslag limiet bereikt wordt hiervan nu melding gemaakt binnen Cocoon.
 • De upload plugin is eveneens ge-update naar de laatste versie ter waarborging van veiligheid.

 

Webservice module

 • De API interface is verbeterd.
 • Waar voorheen iedere set vanuit de API kon worden opgeroepen is dit om veiligheidsredenen nu gelimiteerd tot slechts opengestelde sets.
 • Sets kunnen vanuit Cocoon worden opengesteld middels de EMBED module.
 • Alleen sets die zijn geactiveerd binnen de EMBED module zijn via de API oproepbaar.Cocoon API gebruikers kunnen de update van de API documentatie hier downloaden.

 

Edit module

 • Issue opgelost; Na het aanpassen van file eigenschappen werd soms onterecht de upload datum van een file verhoogd.

 

Download module

 • Wanneer een selectie meerdere keren wordt gedownload of doorgestuurd worden Zip’s nu niet meer altijd opnieuw gegenereerd.
 • Zips worden voor zover mogelijk slim herbruikt en gedeeld. Dit geeft performance winst.
 • Issue opgelost; Bij het toevoegen van nieuwe files aan de download selectie werd soms onterecht niet gemeld dat de download limiet was overschreden.

 

Media module – Variant formaat configuraties

 • De standaard ‘web’ versie binnen Cocoon was in pixels al configureerbaar, maar kan indien gewenst nu geheel worden weggelaten.
 • Variant download versies kunnen een specifieke eigen download naam krijgen (inclusief spaties)
 • Naast JPG varianten formaten kunnen we nu ook extra extensies zoals png & gif als variant download configureren.
 • Naast het proportioneel schalen van beelden kunnen we nu ook formaten specifiek ‘croppen’ vanuit het centrum van het beeld.
 • Relevante extra file informatie is voorbereid om te kunnen uitlezen. Denk aan: Uitgevoerde beeldcompressie (Quality), DPI van de afbeelding, kleurbereik (CMYK/RGB)
 • Deze stap was nodig om in een toekomstige release dit binnen de interface beschikbaar te kunnen maken.
 • Issue opgelost; Bij een file variant werd na herconfiguratie soms een verkeerde resolutie getoond.
 • Issue opgelost; In enkele gevallen werd bij originele files soms onterecht de resolutie niet getoond.
 • Module ge-update naar de laatste versie (belangrijk voor veiligheid).

Versie 2.10 (release 20-12-2017)

Core module

 • Franse interface
 • Her-styling login scherm
 • Diverse style fixes
 • Verbeterde loging voor performance monitoring en verbetering

 

Media module

 • Bug opgelost waardoor bij sommige speciale characters de search optie
  een foutmelding gafITPC module
 • Nieuwe IPTC module geïntroduceerd voor inlezen en tonen ITPC metadata
 • Metadata import module
 • Nieuwe module geïntroduceerd voor het omzetten van metadata naar tags
  bij upload

 

Sso module

 • Nieuwe Single sign-on module geïntroduceerd

 

Approve module

 • Het is nu mogelijk rechtstreeks goed te keuren vanuit de detail popup

 

Forward module

 • Het is nu mogelijk te forwarden naar meerdere e-mailadressen tegelijk

 

Settings module

 • Optie tot het uploaden van een apart logo voor op de login pagina

 

Edit module

 • Sneller toevoegen van tags
 • Verbetering in weergaven sets

 

User module

 • User teams geïntroduceerd
 • Laatste login van user wordt nu bijgehouden
 • Bug opgelost waardoor het soms onterecht leek alsof een gebruiker mocht
  verwijderen

 

Import en maintance scripts

 • Script geïntroduceerd voor massa verwijderen images

 

Watermerk module

 • Nieuwe configuratie opties geïntroduceerd voor het watermerk

 

Embed module

 • Performance fix
 • Bug opgelost waardoor sommige formaten bij embed niet op te vragen waren

 

Upload module

 • Upload limiet en het maximaal aantal uploads verhoogd

 

Saas beheer

 • Verbeterde monitoring

Versie 2.9 (release 13-07-2017)

Core module

 • verbeteringen in de feedback weergave

 

Media module

 • optie in de interface om een embed link bij media op te vragen
 • verbeteringen in de pager

 

Doorsturen module

 • aangepaste melding bij het opvragen van een verlopen download

 

Gebruikers module

 • deeplink naar gebruikersstatistieken
 • mogelijkheid meerdere gebruikers tegelijk te verwijderen
 • verbeteringen in het verwijderen van gebruikers
 • default taal per gebruiker

 

Download module

 • melding bij een grote download selectie
 • melding bij het voorbereiden van een download
 • verbeterde ondersteuning voor grote downloads

 

2FA module

 • 2fa module geïntroduceerd

 

Embed module

 • sets kunnen nu door de admin worden open of dicht gezet voor embed

 

Stats module

 • optie tot het kiezen hoeveel gebruikers of media er in statistieken getoond wordt
 • optie door te klikken vanuit een user naar zijn stats

 

Approve module

 • performance verbetering

 

Saas beheer

 • bij Cocoon install de mogelijkheid tot het kiezen van .es domain
 • e-mail templates kunnen nu in meerdere talen worden ingevoerd vanuit het beheer

Hot fix 2.8.1 (release 09-05-2017)

 • Cocoon voorbereid op nieuwe server architectuur
 • Cocoon voorbereid op nieuw versie beheer
 • Cocoon voorbereid op toekomstig vernieuwd storage platform
 • Cocoon voorbereid op SaaS beheer aanpassingen en verbeterde demo installatie

Versie 2.8.0 (release 06-03-2017)

Media Module:

 • Tag filter autocomplete herzien.
 • De admin kan nu een thumbnail en preview overschrijven met een custom
  image.
 • Standaard iconen voor bestandstypen waaruit geen thumbnail of preview
  kan worden gegenereerd.
 • Performance fixes in beelden overzicht.

 

Tag module:

 • Speciale characters zijn nu toegestaan in tags.

 

My Tags:

 • Tags kunnen nu worden gefilterd op alfabetisch characters.

 

User module:

 • Advance user table.

 

Edit module:

 • Set edit herzien.

 

Embed module:

 • Bug opgelost waardoor custom images niet te benaderen waren via de embed module.

 

API:

 • Bug opgelost waardoor de getFilesBySet() operation onterecht alle
  media teruggaf.

 Versie 2.7.0 (release 11-01-2017)

Mediabank
 • Restyle van het bestanden overzicht (mediabank)
 • Meerdere bestanden selecteren via ctrl+click of muis lasso (selecteren en slepen)
 • Meerdere bestanden selecteren en direct downloaden in specifiek formaat
Overige updates
 • API heeft nu ook de mogelijkheid originele files op te halen
 • Import script verbeteringen waardoor we betere en snellere imports kunnen verzorgen
 • Upload performance fix
 • Interface beschikbaar in Spaanse taal

 

Hot fix 2.6.1.2 (release 08-12-2016)

 • Issue opgelost waardoor bij het generen van custom formaten uit afbeeldingen met meerdere lagen de achtergrond soms over de afbeelding werd gelegd.
 • Issue opgelost waardoor bij bestanden met vreemde tekens in de bestandsnaam soms een fout gaven bij het uploaden

Hot fix 2.6.1.1 (release 05-12-2016)

 • Issue opgelost waardoor direct downloaden soms een foutmelding gaf.
 • Issue opgelost waardoor managers met set beperkingen soms een foutmelding kregen bij het verplaatsen van afbeeldingen naar een set.

Versie 2.6.0 (release 8-9-2016)

Cocoon core

 • Cocoon is nu beschikbaar in Duits
 • Multi checkbox filter voor extra velden toegevoegd
 • Het “mijn downloads” panel is herzien
 • Performance optimalisatie

 

Settings module

 • Uitgaande emails zijn nu volledig aanpasbaar via de template editor

 

Sets module

 • De interface van de set beheer module is verbeterd
 • Mogelijkheid toegevoegd om sets in groepen in te delen

 

Tags module

 • Tags nieuwe tags module geeft direct inzicht in beschikbare tags

Versie 2.5.0 (release 20-4-2016)

Beeldbank core

 • De beeldbank is voorbereid op configureerbare image formaten.
 • Open beeldbanken tonen nu ook het tag filter.
 • Diverse style, security en performance tweaks.
 • Verbeterde foutafhandeling.

 

Beelden module

 • De beeldenmodule heeft nu de mogelijkheid te filteren op “custom” velden.
 • Het extensie filter respecteert nu user-sets.

 

Settings module

 • Er is nu een settings module beschikbaar voor de admin waar in onder andere  logo, titel en background image kunnen worden ingesteld.

 

Usermodule

 • Bij het toevoegen van een user worden de formulier velden niet meer leeg gemaakt wanneer de data niet valideert.
 • Bug opgelost waardoor een admin bij het aanpassen van zijn user een foutmelding kreeg.

 

Downloadmodule

 • De download selectie is geen filter meer in de beeldenmodule maar onderdeel van de download module. Dit geeft ons in de toekomst meer vrijheid voor doorontwikkelingen.
 • De download selectie toont elk image format nu als uniek item.

 

Uploadmodule

 • Performance verbetering. Uploads zijn nu tot 50% sneller bij grote bestanden

Versie 2.4.4 (release 23-2-2016)

Beeldbank core

 • Verbeterde monitoring waardoor wij betere service kunnen verlenen.

 

Beelden module

 • Het verwijderen van afbeeldingen is nu niet meer mogelijk vanuit de beelden module. Ga naar de edit module om te verwijderen.
 • Pager en sort settings worden nu onthouden over modules en login sessies heen.
 • Gebruikers met de rol “user” kunnen nu ook het tag filter gebruiken.
 • Issue opgelost waardoor het tag filter soms een lege waarde verstuurde.
 • Issue opgelost in het tag filter waardoor sommige tag combinaties konden leiden tot een systeemfout

 

Usermodule

 • Style fix in het user overzicht

 

Downloadmodule

 • De download selectie kan nu met 1 druk op de knop geleegd worden.

 

Uploadmodule

 • Issue opgelost waardoor gegenereerde thumbnails elkaar soms overschreven bij gelijke bestandsnamen.

Versie 2.4.3 (release 10-12-2015)

 • Mogelijkheid de beeldbank op een eigen domein te zetten
 • Nieuw storage platform. Verbeterde hardware.
 • Diverse kleine verbeteringen en bug fixes

 Versie 2.4.2 (release 9-9-2015)

 • Integratie Public API
 • Nieuw custom veld type “URL”
 • Diverse kleine verbeteringen en bug fixes

Versie 2.4.1 (release 20-3-2015)

Beelden module

 • Filter toegevoegd voor beelden zonder tags
 • Sets zichtbaar in de detail weergave van de afbeelding
 • Fixed: Bug waardoor EXIF data niet altijd zichtbaar was

 

Goedkeuringsmodule

 • Verbeterde interface
 • Optie om beelden aan te passen en daarna opnieuw aan te bieden
 • Kleine bugfixes en verbeteringen

 

Gebruikersmodule

 • Standaard setrechten van nieuwe Users is nu ‘Bekijken’

Versie 2.4.0 (release 03-3-2015)

Goedkeuringsmodule

 • Nieuwe module toegevoegd die het mogelijk maakt om bestanden eerst te laten goedkeuren alvorens deze verschijnen in de Online Beeldbank

 

Beelden module

 • Filter toegevoegd voor bestanden zonder set
 • Performance verbeteringen doorgevoerd
 • Verbeterde weergave op tablet

 

Wijzig module

 • Verbeterde logica
 • Een manager met beperkte set toegang kan eigen beelden aanpassen, ook als ze niet in een set staan
 • Een manager zonder rechten tot sets aanpassen, kan na uploaden eigen bestanden aan sets toekennen

 

Tag module

 • Issue opgelost waardoor tags na aanmaken niet altijd direct zichtbaar waren in de Beelden module

Versie 2.3.1 (release 30-1-2015)

Beeldbank core

 • Verbeterde caching
 • Verbetering in configuratie module
 • Verbeterde in monitoring
 • Mogelijkheid tot tag import
 • Diverse optimalisaties

Versie 2.3 (release 13-01-2015)

Statistieken module

 • Volledig herziene statistieken module, nieuwe vormgeving en functionaliteit
 • Upload statistieken verberterd
 • Download statistieken verbeterd
 • Doorsturen statistieken toegevoegd
 • Gedetailleerde statistieken per gebruiker
 • Optimalisatie inzicht data verbruik

 

Beeldbank core

 • Verbeterde filter logica

Versie 2.2 (release 29-12-2014)

Beelden module

 • Volledige herziene filtermodule. Meer gebruiksgemak, meer overzicht
 • Tagfiltering toegevoegd
 • Specifieke periode filter toegevoegd
 • Direct download functie geïntroduceerd in detailweergave
 • Verbetering in de weergave van custom fields

 

Beeldbank core

 • Core logica herzien t.b.v. nieuwe beelden filters
 • Diverse kleine style fixes

 

Upload module

 • Diverse performance verbeteringen doorgevoerd

Versie 2.1 (release 2-12-2014)

Gebruikersmodule

 • Introductie nieuwe rol ‘manager’
 • Implementatie nieuwe rollen en rechtenmatrix
 • Gebruikersconfiguratie en logica gebruikersvriendelijker gemaakt
 • Optie om automatisch managers aan te maken

 

Beeldbank Core

 • Authenticatie herzien t.b.v. gebruikersmodule
 • ACL omgebouwd t.b.v. gebruikersmodule

 

Beelden module

 • Detail pop-up toont nu “Geupload door:”
 • verbetering in de weergae van custom fields

 

Upload module

 • Verbetering in de feedback afhandeling van uploads

Versie 2.0.1 (release 21-7-2014)

Beeldbank core

 • Diverse kleine style verbeteringen
 • Diverse kleine performance verbeteringen
 • Verbeterde logging ten behoeve van foutopsporing. Hierdoor kunnen wij u nog betere service verlenen bij eventuele issues
 • De beeldbank is nu standaard beschikbaar in HTTPS

 

Beelden module

 • De bestand detail pop-up logica is herschreven t.b.v. performance
 • De gebruikerservaring van de bestanddetail pop-up is verbeterd. Er kan nu o.a. genavigeerd worden met de pijltjes toetsen

 

Upload module

 • De upload tool is vervangen door een variant die geen gebruik maakt van Flash. Een gevolg is dat het nu ook mogelijk is te uploaden vanaf een tablet
 • Drag en drop geïmplementeerd in de upload tool
 • Fix in het script dat images verwerkt na het uploaden. Video’s worden nu beter en sneller verwerkt

 

Download module

 • Verbetering in het periodiek opschonen van tijdelijke bestanden. Beeldbanken zullen hierdoor minder ruimte in beslag nemen

 

Sets module

 • Performance verbetering doorgevoerd waardoor het toekennen van beelden aan sets sneller gaat

 

Nieuwe modules en features

 • Engelse interface. Mogelijkheid om te switchen naar Engels
 • Exif meta-data module. Uitgebreide technische gegevens inzichtelijk per afbeelding
 • Forward module. Selecties van afbeeldingen kunnen worden doorgestuurd naar externe gebruikers

Versie 2.0.2 (release 12-11-2014)

Beeldbank core

 • Verbeteringen t.b.v. documentenopslag
 • Mogelijk om te her-watermerken
 • Verbetering migratiescript voor beeldbank1 naar beeldbank2
 • Verbeterde opslag monitoring
 • Verbeteringen in SAAS configuratie module
 • Verbetering in gebruikers monitoring t.b.v. evt. probleem oplossing
 • Diverse kleine performance verbeteringen
 • Probleem opgelost waardoor sommige pop-ups onduidelijke tekst bevatte

 

Beelden module

 • Bestanden overzicht toont nu direct de extensies van de bestanden
 • Toegevoegd aantal gevonden bestanden in pager
 • Issue opgelost met sortering op datum
 • Issue opgelost waardoor de zoekfuntie niet zocht op aangepaste bestandstitels
 • Verbeteringein in de weergave van custom velden
 • Diverse kleine verbeteringen in de weergave van de EXIF meta-data

 

Tag module

 • Mogelijkheid om meerdere tags komma gescheiden, toe te kennen aan een bestand

 

Download module

 • Issue opgelost bij verwijderen van bestanden die in de download selectie zaten

 

Transfer module (stuur door)

 • De transfer e-mail toont nu de datum waarop de download verloopt
 • Na het doorsturen geeft de transfer module feedback
 • Diverse kleine verbeteringen in de weergave van de doorstuur pop-up en transfer e-mail

Op de hoogte blijven van
gebruikers updates en informatie?

Meld je aan voor de gebruikers nieuwsbrief